Visi, Misi & Objektif

Objektif

  • Memperkasa & mengekalkan status kesihatan haiwan yang diyakini lagi kondusif untuk industri haiwan.
  • Mempastikan kesihatan awam melalui kawalan penyakit zoonotik & penghasilan makanan berasaskan haiwan yang bersih & selamat.
  • Menggalakkan pengeluaran ternakan mapan & industri tambah nilai.
  • Meneroka, membangun & menggalakkan penggunaan teknologi & sumber secara optimum dalam industri berasaskan haiwan.
  • Menganjurkan amalan kebajikan haiwan dalam semua aspek pemeliharaan & sistem

Visi & Misi Kami.

VISI

Pihak Berkuasa Veterinar yang Kompeten Berkhidmat Untuk Industri Haiwan Demi Kesejahteraan Manusia.

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Veterinar yang Berkualiti Bagi Menjamin Kepentingan Kesihatan Awam & Industri Haiwan yang Mapan Demi Kesejahteraan Manusia.

3 million+ children helped

25+ years of service

198 community centers

72 countries