Laman Web Rasmi

Visi, Misi & Objektif

Objektif

  • Memperkasa & mengekalkan status kesihatan haiwan yang diyakini lagi kondusif untuk industri haiwan;
  • Mempastikan kesihatan awam melalui kawalan penyakit zoonotik & penghasilan makanan berasaskan haiwan yang bersih dan selamat;
  • Menggalakkan ternakan mampan dan industri tambah nilai;
  • Meneroka, membangun dan menggalakkan penggunakan teknologi dan sumber secara optimum dalam industri berasaskan haiwan; dan
  • Menganjurkan amalan kebajikan haiwan dalam semua aspek pemeliharaan dan sistem pengeluaran

Visi

Peneraju industri haiwan yang profesional demi kesejahteraan negara menjelang 2025

Misi

Menyediakan perkhidmatan veterinar yang profesional dan strategik bagi menjamin industri haiwan yang mampan demi kepentingan kesihatan awam

Moto

“Veterinar Kompetensi Masyarakat Sejahtera”

Kemudahan Aksesbiliti