Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

SEKSYEN PEROLEHAN

  1. Merancang dan menyediakan jadual tahunan pelaksanaan perolahan
  2. Menguruskan permohonan perolehan sebut harga dan tender bagi memastikan dokumen sokongan mencukupi dan mengikut Pekeliling dan tatacara perolehan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa
  3. Melaksanakan pelantikan Jawatankuasa yang terlibat dalam sebut harga tender termasuk penyediaan surat dan memo
  4. Menyediakan dokumen berkaitan perolehan termasuk Minit Mesyuarat, Kertas Taklimat Tender atau Sebut harga, Integriti Pact pegawai.
  5. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)
  6. Menyediakan Kontrak Perjanjian dan Surat Setuju Terima bagi sebut harga dan tender di Jabatan.