Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

SEKSYEN PENTADBIRAN

 1. Menyelaras semua kenderaan jabatan, pemandu dan jadual penggunaan kenderaan jabatan.
 2. Menyelaras semua prasarana jabatan bagi tujuan penggunaan/sewaan seperti Bilik Gerakan 1, Bilik Gerakan 2, Bilik Irish, Bilik Krisis dan BDC.
 3. Menyelaras kerja-kerja pentadbiran yang berkaitan dengan kuarters jabatan/daerah termasuk permohonan kuarters/keluar kuarters dan aduan 
 4. Menyediakan laporan kad perakam waktu bagi pegawai dan kakitangan JPV Selangor untuk di hantar ke Unit Integriti PSUK Selangor.
 5. Menyelaras pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan iaitu mengemaskini maklumat kursus-kursus bagi kakitangan JPV Selangor
 6. Menyelaras pengurusan mesyuarat Pengurusan Jabatan.
 7. Menghantar surat-surat rasmi jabatan ke jabatan dan agensi kerajaan yang lain.
 8. Mengepos surat-surat rasmi jabatan.
 9. Mengedar surat dalaman/pekeliling/surat panggilan mesyuarat kepada seksyen/unit/kakitangan yang berkenaan.
 10. Membuat salinan dokumen/surat/memo dan lain-lain.
 11. Mencari dan mencatit minit di dalam fail.
 12. Menerima/membuka surat daripada luar dan cop tarikh penerimaan.
 13. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.
 14. Menjawab panggilan telefon.
 15. Bertanggungjawab mengendalikan semua panggilan telefon daripada luar yang berurusan dengan jabatan
 16. Bertanggungjawab mengendalikan semua panggilan telefon daripada dalam
 17. Bertanggungjawab mengendalikan khidmat perhubungan pelanggan
 18. Membantu Mengumpul, menyelenggara aduan pelanggan