Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

SEKSYEN PERKHIDMATAN

 1. Mengurus dan menyelaras urusan penerimaan dan penempatan pegawai.
 2. Mengurus dan menyelaras urusan perletakan dan pelepasan jawatan serta penamatan perkhidmatan pegawai.
 3. Mengurus dan menyelaras urusan pengesahan lantikan pegawai termasuk perlanjutan tempoh percubaan dan kemasukan ke jawatan berpencen atau KWSP.
 4. Mengurus dan meyelaras permohonan pengambilan pekerja sambilan.
 5. Mengurus dan menyelaras urusan pergerakan gaji pegawai.
 6. Mengurus dan menyelaras urusan penyediaan kertas cadangan kenaikan pangkat pegawai di Jabatan
 7. Menyelaras urusan persaraan wajib atau pilihan pegawai
 8. Menguruskan permohonan semua jenis kemudahan seperti tambang wilayah, bayaran balik perubatan, pakaian istiadat / Black Tie, pakaian panas, bayaran insentif wilayah, bayaran Insentif Kewangan dan Bayaran ITP.
 9. Menguruskan permohonan semua jenis pinjaman seperti pinjaman komputer, perumahan, dan kenderaan.
 10. Menyelaras dan menguruskan urusan permohonan pertukaran perkhidmatan dan tempat bertugas pegawai
 11. Menguruskan urusan cuti pagawai seperti cuti tanpa rekod, cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji dan cuti sakit lanjutan.
 12. Menguruskan dan menyelaras Panel Anugerah Khidmat Cemerlang, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan dan urusan Penerimaan atau Kurniaan Bintang Kebesaran di kalangan pegawai.
 13. Menyelaraskan aktiviti pengemaskinian data asas pegawai di dalam sistem HRMIS
 14. Menyelaraskan pelaksanaan Sub Modul seperti Pengurusan Cuti dan Pengisytiharan Harta, Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai (GL) untuk rawatan perubatan di dalam sistem HRMIS
 15. Memantau dan memberi khidmat nasihat dan latihan penggunaan HRMIS kepada pegawai di Jabatan
 16. Menguruskan dan menyelaras Panel Anugerah Khidmat Cemerlang, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan dan urusan Penerimaan atau Kurniaan Bintang Kebesaran di kalangan pegawai.