1.
PP Bil.02/2017 Bantuan Khas Kewangan 2017
2.
PP Bil.01/2017 Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu
3.
Surat Edaran 2016: Pengurusan Laporan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam
4.
Surat Edaran 2016: Urusan Pemangkuan Juruteknik Komputer (JTK) Gred FT22 Ke Gred FT26 Bagi Perkhidmatan Gunasama Persekutuan
5.
Surat Edaran 2016: Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam
6.
Surat Pekeliling Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar Bil 1 Tahun 2016
7.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 2015
8.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2010
9.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2009
10
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2009
11.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2009
12
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2009
13.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2009
14.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2009
15.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2009
16.
Langkah-langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
17.
Garis Panduan Penggunaan Internet & Email Bil 1 Tahun 2003
18
Pekeliling Ketua Setiausaha Bil 2 Tahun 2004
19
Pekeliling Ketua Setiausaha Bil 1 Tahun 2004
20.
Pelaksanaan Audit Dalam Di Kementerian/Jabatan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
21.
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004
22.
Pekeliling GCERT - Pek. Am Bil. 1 Tahun 2001
23.
Pekeliling GCERT - Surat Pek. Am Bil. 4 Tahun 2006
Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 2008