Lot 4831, Greenpark, Selangor, 48000 Rawang

Phone: 603-6091 9962

Aduan email : aduangombak@dvssel.gov.my

Visi

Pihak berkuasa Veterinar yang kompeten berkhidmat untuk industri haiwan demi kesejahteraan manusia.

Misi

Menyediakan perkhidmatan veterinar yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam dan industri haiwan yang mapan demi kesejahteraan haiwan.

Objektif

Memperkasa dan mengekalkan status kesihatan haiwan yang diyakini lagi kondusif untuk industri haiwan;

Mempastikan kesihatan awam melalui kawalan penyakit zoonotik dan penghasilan makanan berasaskan haiwan yang bersih dan selamat;

Menggalakkan pengeluaran ternakan mapan dan industri tambah nilai.Meneroka, membangun dan menggalakkan penggunaan teknologi dan sumber secara optimum dalam industri berasaskan haiwan; dan

Menganjurkan amalan kebajikan haiwan dalam aspek pemeliharaan dan sistem pengeluaran.

Di terajui Oleh : Pn. Shuryani Binti Hamzah (PPVD Gombak)

 Bil.

 Nama Kakitangan

 Jawatan

1.

Nazmeen Naziah Binti Zulkefli

Pen. Peg Veterinar G29

2.

Syed Hisham Bin Syed Ahmad

Pen. Peg. Veterinar G29

3. 

Arina Sarmilah Binti Aziz

Pen. Peg. Veterinar G29

4

Mohamad Asri Bin Azhari

Pembantu Veterinar G19

5. 

Norazlina Binti Mohd Tokid

Pembantu Veterinar G19

6.

Khairul Azril Bin Ahmad

Pembantu Veterinar G19

7.

Mohd Adi Fikri Bin Jasimin

Pembantu Veterinar G19

8.

Mohd Hafeezal Bin Matlin (sambilan)

Pembantu Veterinar G19

9.

Nurul Aini Binti Mohamed Zabor

Pembantu Tadbir N19

10. 

Shafarin Bin Shabudin

Pekerja Awam H11

11.

Jeeva A/L Manikama

Pemandu H11

12.

Mahendra Rao A/L Sambasivam

Pemandu H11

 
   

 

 

1. Jadual Indeks Pencapaian Ladang Tenusu/Pedaging (Ibu-Anak) Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Gombak
  PARAMETER   UNIT TAHUN
Tahun 2017 Tahun 2018
Bil. Ladang Buah 2 3
Purata Bil. Bibit Ekor/Ladang 20 31
Kadar Kelahiran Anak % 68 % 72 %
Kadar Kematian Anak % 5.2 % 4.2 %
Kadar Kematian Dewasa % 2.1 % 2.3 %
Berat Anak 1 tahun Kg 120 kg 130 kg
Harga Anak 1 tahun RM/ekor RM1,800 RM1,800
Hasil RM/Bibit/Tahun RM 11,520 RM 13,800
Kos Berubah 1 RM/Bibit/Tahun RM 10,600 RM 8,548
Kos Berubah 2 RM/Bibit/Tahun RM 1,164 RM 938.70
Margin Kasar 1 RM/Bibit/Tahun RM 4,719.36 RM 3,805.93
Margin Kasar 2 RM/Bibit/Tahun RM 3,552.96 RM 2,867.54
Margin Kasar Sejam RM/Jam RM 15 RM 18
Pendapatan Tahunan Ladang RM/Ladang/Tahun RM 300,000 RM 400,000
Pendapatan Tahun Ladang RM/Ladang/Bulan RM 25,000 RM 28,000
2. Jadual Indeks Pencapaian Ladang Kambing/Bebiri/Rusa Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Gombak
  PARAMETER   UNIT TAHUN
Tahun 2017 Tahun 2018
Bil. Ladang Buah 0 1
Purata Bil. Bibit Ekor/Ladang 0 2
Kadar Kelahiran Anak % 0 46.15 %
Kadar Kembar % 0 0 %
Kadar Kematian Anak % 0 50 %
Kadar Kematian Dewasa % 0 33.76 %
Berat Anak Jantan 1 tahun Kg 0 20 kg
Berat Anak Betina 1 Tahun Kg 0 30 kg
Harga Anak Jantan 1 tahun RM/ekor 0 RM 2,500
Harga Anak Betina 1 Tahun RM/Ekor 0 RM 2,000
Hasil RM/Bibit/Tahun 0 RM 3,097.76
Kos Berubah 1 RM/Bibit/Tahun 0 RM 701.41
Kos Berubah 2 RM/Bibit/Tahun 0 RM 230.77
Margin Kasar 1 RM/Bibit/Tahun 0 RM 2,396.36
Margin Kasar 2 RM/Bibit/Tahun 0 RM 2,165.59
Margin Kasar Sejam RM/Jam 0 RM 6.43
Pendapatan Tahunan Ladang RM/Ladang/Tahun 0 RM 932.17
Pendapatan Tahun Ladang RM/Ladang/Bulan 0 RM 77.68
3. Jadual Indeks Pencapaian Ladang Pedaging Fidlot Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Gombak
  PARAMETER   UNIT TAHUN
Tahun 2017 Tahun 2018
Bil. Ladang Buah 0 1
Purata Bil. Ternakan Ekor/Pusingan 0 300
Purata Pusingan Setahun Pusingan/Tahun 0 3,600
Harga Belian Ternakan RM/Ekor 0 RM 800
Harga Jualan Ternakan RM/Ekor 0 RM 1,000
Kadar Kematian Ternakan % 0  2.5 %
Hasil RM/Pusingan 0 RM 300,000
Kos Berubah 1 RM/Pusingan 0  RM 371,115.00
Kos Berubah 2 RM/Pusingan 0 RM 306,231.75
Margin Kasar 1 RM/Pusingan 0 RM 71,115.00
Margin Kasar 2 RM/Pusingan 0 RM 235,116.75
Margin Kasar Sejam RM/Jam 0 RM 8.39
Pendapatan Pusingan Ladang RM/Pusingan/Ladang 0 RM 3,600,000
Pendapatan Tahunan RM/Tahun/Ladang 0 RM 300,000
4. Jadual Indeks Pencapaian Ladang Ayam Pedaging / Ayam Penelur / Puyuh Pedaging / Puyuh Penelur Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Gombak
  PARAMETER   UNIT TAHUN
Tahun 2017 Tahun 2018
Bil. Ladang Buah 0 1
Purata Bil. Ternakan Ekor/Pusingan 0 6,225
Purata Pusingan Setahun Pusingan/Tahun 0 24,900
FCR 0 0.65
Jumlah telur sepusingan Biji/Pusingan 0 0
Kadar Kematian Ternakan % 0 6 %
Hasil RM/Pusingan 0 RM 37,293.75
Kos Berubah 1 RM/Pusingan 0 RM 16,672.50
Kos Berubah 2 RM/Pusingan 0 RM 10,750.00
Margin Kasar 1 RM/Pusingan 0 RM 20,621.25
Margin Kasar 2 RM/Pusingan 0 RM 9,871.25
Margin Kasar Sejam RM/Jam 0 RM 5.00
Pendapatan Pusingan Ladang RM/Pusingan/Ladang 0 RM 8,071.25
Pendapatan Tahunan RM/Tahun/Ladang 0 RM 32,285.00