BAHAGIAN KESIHATAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR
 1. Mencegah, mengawal dan membasmi penyakit ternakan dan zoonotik.
 2. Mengawalselia pergerakan haiwan antara negeri dan antarabangsa.
 3. Menyebarkan maklumat melalui kempen kesedaran awam mengenai kesan dan risiko penyakit haiwan yang berjangkit dan zoonotik.
 4. Memberi khidmat nasihat dan pengurusan kesihatan ternakan.
Bil. Nama Pegawai Jawatan No. Telefon Email
1. DR. Mohamad Faizul Shahril bin Md Razali Ketua Bahagian Kesihatan Veterinar
GV48
03-55103900 faizul@dvssel.gov.my
2. DR. Norhamizah binti Abdul Hamid Pegawai Veterinar GV44 03-55103900 Norhamizah@dvssel.gov.my
3. Puan Nur Shuhada binti Sahar Penolong Pegawai Veterinar G32 03-55103900 shuhada@dvssel.gov.my
4. Puan Bibi Sharila Binti Ishak Penolong Pegawai Veterinar G29 03-55103900 Bibisharila@dvssel.gov.my
5. En. Muhammad Fairus bin Ali Penolong Pegawai Veterinar G29 03-55103900 muhdfairusali@dvssel.gov.my
6. En. Muhamad Syahril bin Awang Pembantu Veterinar G19 03-55103900 Syahril@dvssel.gov.my
7. En. Muhammad Amir bin Razali Pembantu Veterinar G19 03-55103900 Amir@dvssel.gov.my
8. En. Azizan bin Ahmad Bedawi Pembantu Makmal C19 03-55103900 Azizan@dvssel.gov.my
Persekutuan
Bil. Nama Pegawai Jawatan No. Telefon Email
1. Puan Mimiwati binti Abd. Wahid Penolong Pegawai Veterinar G29 03-55103900 Mimiwati@dvssel.gov.my
2. En. Noor Izwan bin Mohd Napi Penolong Pegawai Veterinar G29 03-55103900 izwan@dvssel.gov.my
3. En. Mohammad Redzuan bin Li Pembantu Kenderaan 03-55103900 redzuan@dvssel.gov.my
Aktiviti – aktiviti Bahagian Kesihatan yang dijalankan :
1. Melaksana Program Survelan Penyakit Haiwan Kebangsaan
 • Mengenal pasti kewujudan penyakit dalam sesuatu kawasan /Negara. Menentukan taburan dan lokasi sesuatu penyakit.
 • Menentukan kepentingan sesuatu penyakit.
 • Menentukan keutamaan pengagihan sumber.
 • Merancang ,melaksana dan memantau program kawalan penyakit.
 • Sebagai tindakbalas terhadap wabak penyakit.
 • Memenuhi keperluan pengiktirafan status bebas penyakit oleh badan antarabangsa (OIE). Menunjukkan status penyakit semasa kepada Negara rakan niaga.
2. Melaksana Program Kawalan dan Pembasmian Penyakit
 • Pemantauan status kesihatan ternakan ke atas ladang yang telah diketahui status penyakit sehingga memperolehi status ladang pulih dan bebas penyakit.
 • Penyiasatan penyakit bagi setiap kes yang dilaporkan
 • Program Vaksinasi Ternakan Program Ladang Bebas Penyakit Program Pengekalan Ladang Bebas (Bersijil) Pendaftaran Pedagang Ternakan Ruminan Selangor Program Masyarakat Prihatin Haiwan Latihan kakitangan Ambulatori
Klinik / Pusat Rawatan Veterinar
3. Program Pemantauan Bahan Biologik dan Drug Veterinar. Program ini dijalankan bagi:
 • Memantau kaedah penggunaan dan penyimpanan bahan biologik dan drug veterinar
 • Memupuk kesedaran di kalangan pengguna bahan biologik dan drug veterinar terutama dalam menangani isu kejadian rintang antibiotik (AMR) dan drug residue yang memberi kesan terhadap keselamatan makanan secara amnya.
 • Mengawal penyalahgunaan drug terlarang seperti Chloramphenicol, Nitroferon dan Beta Agonist.
4. Klinik Veterinar Bergerak (KVB)
 • Menyampaikan maklumat mengenai kesihatan, vaksinasi dan pemandulan haiwan kesayangan bagi tujuan pencegahan penyakit dan mengawal populasi secara terus.
 • Meningkatkan kesedaran awam tentang kebajikan haiwan dan memupuk masyarat prihatin haiwan.
5. Perkhidmatan Kaunter Permit
 • Pemindahan Antarabangsa
 • Pemindahan Antara Negeri

Proses Kemaskini Maklumat

Unit ini menjalankan suvelan dan persempelan pada ternakan untuk penyakit-penyakit zeonotik dan penyakit yang berkepentingan ekonomi. Program kesihatan gerompok seperti penvaksinan bagi penyakit Fout & Mouth (EMP) dan Haemorshagic seperti camenia (Hawar Berdarah) dan pemberian rawatan cacing dijalankan. Selain dari itu program rawatan dan khidmat nasihat juga diberikan kepada penternak. 

Penyakit lazim pada ternakan :

 • Brucella Abortus
 • Brucella Melitensis
 • Tuberculosis (TB)
 • Foot & Mouth Disease (FMD)
 • Septicemia Hemorshagic
 • Caseous lymphadentis (CLA)
 • Jangkitan Cacing

Proragm Kesihatan Ternakan :

 • Lembu 
 • Kerbau
 • Kambing
 • Bebiri

Unit Ambulatori di Ibupajabat dan daerah bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja seperti rawatan , penyiasatan penyakit, latihan rawatan insitu dan tugas-tugas pengembangan kesihatan ternakan. 

Aktiviti – aktiviti Ambulatori yang dijalankan di lapangan :

 • Perkhidmatan rawatan di ladang
 • Perkhidmatan Surgeri Di Ladang
 • Perkhidmatan Saringan Bunting dan Rawatan Kelahiran 
 • Perkhidmatan Saringan Penyakit dan Bedah Siasat Insitu

Unit Klinik Kesihatan Veterinar menawarkan perkhidmatan rawatan dan khidmat nasihat kepada peminat haiwan kesayangan terutama anjing dan kucing. Klinik ini telah menjadi tumpuan untuk mendapatkan rawatan, suntikan vaksin, pemberian ubat cacing dan perkhidmatan pembedahan.

Perkhidmatan yang ditawarkan

 • Khidmat nasiha dan pemeriksaan kesihatan
 • Pemeriksaan klinikal dan rawatan
 • Pemeriksaan dan pembersihan telinga
 • Pembedahan kecil
 • Pembedahan memandulan
 • Pengambilan sampel darah untuk ujian darah
 • Pemasangan dan bacaan microchip
 • Pemeriksaan am dan suntikan pelalian (waksin)
 • Khidmat nasihat mengenai pemakanan haiwan kesayangan
 • pemotongan kuku

Objektif

Menyediakan perkhidmatan veterinar yang cekap dan berkesan kepada pelanggan bagi mengawal aktiviti penternakan melalui penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada sealiran dengan perkembangan semasa dan memastikan produk haiwan adalah suci, bersih dan selamat untuk kegunaan manusia disamping menjaga kebajikan haiwan itu sendiri. 

 

Pelanggan

Secara langsung                      :           Penternak, Pengusaha dan Pemilik haiwan.

Secara tidak langsung              :           Jabatan Negeri dan Persekutuan, Orang awam

Aktiviti yang dijalankan adalah Perlesenan Ladang Unggas, Pendaftaran Aktiviti Berkaitan Veterinar, Perkhidmatan Aduan Berkaitan Ternakan dan Pensijilan Ladang Ternakan Unggas. 

 

Fungsi

• Memastikan kesemua ladang ternakan unggas (ladang eksport) di Selangor diaudit untuk pensijilan SALT

• Memproses permohonan penternak untuk menjadi pengimport ternakan ruminant di Selangor.

• Memastikan system pendaftaran premis dalam E-Permit 2 dilakukan di setiap daerah dan ibupejabat

• Menjalankan/ menguatkuasakan aktiviti perlesenan ladang unggas mengikut peruntukan di bawah Enakmen Perladangan Unggas 2009

• Mengemaskini status penggunaan drug veterinary di klinik dan farmasi di daerah/kawasan termasuk penggunaan ubat terlarang di premis ternakan 

 

 

Dalam Proses Kemaskini Maklumat

Proses Kemaskini