Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

DAERAH KLANG

Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Klang

Jalan Haiwan 42000 Port Klang Selangor Darul Ehsan

Phone: +603-31686077 Fax: +603-31681167
Email Aduan : pvdklang@dvssel.gov.my