Laman Web Rasmi

Bahagian Khidmat Pengurusan

Fungsi

CARTA ORGANISASI
Bahagian Khidmat Pengurusan

 • KETUA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
  PEGAWAI TADBIR N44
  Norazilawati Binti Md Azizi
  • INTEGRITI
   PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
   Nurul Syamim Amalina Binti Mispar
  • PENTADBIRAN
   PEMBANTU TADBIR (P/O) N22
   Syaifulnizam Bin Halik
   PEMBANTU TADBIR (P/O) N22 (TBK)
   Siti Nafisah Binti Lattif Tee
   PEMBANTU KEMAHIRAN H19
   Abdul Rahim Bin Abdul Rahman
   PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N22 (TBK)
   Moganakala A/P Subramaniayan
   PEMBANTU OPERASI N11
   S.P. Thumila A/P Petchimuthu
   PEMBANTU OPERASI N11
   Nuramira Binti Mansor
   PEMANDU H11
   Nor Azman Sham Bin Mat Jani
   PEMANDU H11
   Zairin Bin Ahmad
  • KEWANGAN
   PEMBANTU TADBIR (KEW) W22
   Hanizan Binti Adnan
   PENOLONG AKAUNTAN W29 (KUP)
   Nurul Aini Binti Roslan
   PEMBANTU TADBIR (KEW) W19
   Adi Zuddin Bin Mokhtar
  • HASIL
   PEMBANTU TADBIR (KEW) W22
   Ruhaizah Binti Abdul Aziz
   *Hasil dan Kewangan
   PENOLONG AKAUNTAN W29 (KUP)
   Jumayaah Binti Masri
   *Hasil dan Kewangan
   PEMBANTU TADBIR (KEW) W22 (PERSEKUTUAN)
   Zarina Binti Awang Kechil
   *Hasil dan Kewangan
  • ASET & TANAH
   PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
   Mohd Shahril Hafiz bin Ghazali
   PEMBANTU AWAM H14
   Mohd Motar Bin Jantan
  • ICT
   PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29 (KUP)
   Fawwaz Bin Abdul Aziz
  • PERKHIDMATAN & PEROLEHAN
   PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
   Hemala A/P Munusamy
   • PERKHIDMATAN/HRMIS
    PEMBANTU TADBIR (P/O) N22
    Muhammad Hafeez Bin Hidir
    PEMBANTU TADBIR (P/O) N22 (TBK)
    Nor Azra Binti Marie
    PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
    Azlina Binti Saleh
    PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
    Siti Nor Azimah Binti Abdullah

Seksyen Aset

 1. Menerima, mendaftar, menyelenggara aset alih di bawah kawalan, penyimpanan, penempatan dan pelupusan serta hapus kira.
 2. Memaklumkan edaran aset dan pegawai penyelaras aset bahagian/daerah membuat pelabelan aset
 3. Memastikan aset dijaga dengan baik di jabatan dan daerah.
 4. Menyediakan Laporan Tahunan Aset dan Stor (sebelum 15 Mac setiap tahun)
 5. Menyediakan Laporan Suku Tahun Aset dan Stor Jabatan setiap suku tahun
 6. Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)
 7. Menerima dan mendaftar, stok di bawah kawalan, penyimpanan, penempatan dan pelupusan serta hapus kira stok di Stor Utama.
 8. Mendapatkan laporan stor setiap suku tahun di Stor Utama jabatan.
 9. Menghantar laporan suku tahun stor setiap penghujung suku tahun ke Perbendaharaan
 10. Menerima dan mendaftar aset hidup (haiwan) di bawah kawalan, penyimpanan, penempatan dan pelupusan serta hapus kira.
 11. Menghantar laporan suku tahun aset hidup setiap penghujung suku tahun ke Perbendaharaan.
 12. Pengemaskinian dan perekodan tanah dan bangunan kerajaan untuk tujuan sistem akruan
 13. Memastikan stok di Stor Utama dijaga dan diurus dengan baik
 14. Menguruskan rekod kemasukan stok baharu dari pembekal
 15. Menguruskan pengeluaran stok berdasarkan permohonan dari Bahagian/ Daerah.
 16. Menyediakan laporan stor setiap suku tahun di stor utama jabatan
 17. Menghantar laporan suku tahun stor setiap penghujung suku tahun kepada pegawai aset
 18. Menjadi penyelaras bagi proses Verifikasi Stok setiap tahun di Stor Utama
 19. Menjalankan proses pelupusan dan hapus kira bagi stok tidak aktif
 20. Membantu pegawai aset menyediakan laporan Tahunan Eksekutif stor

Seksyen ICT

Penyelenggaraan, Pembaikan, Rangkaian dan Keselamatan Di Pejabat Dan Pejabat Veterinar Daerah

 • Melaksanakan ‘trouble-shooting’ dan kerosakan bagi peralatan ict dan khidmat nasihat.
 • Melaksanakan penyelenggaraan kemudahan infrastruktur ict perkakasan, perisian dan sistem keselamatan
 • Mengurus rangkaian (LAN/WAN) dan WiFi

Pengendalian Sistem

 • Mengurus dan memasang perisian komputer.
 • Mengurus emel jabatan dan active directory
 • Menguruskan WEB Jabatan

Aset ICT

 • Menguruskan pinjaman peralatan ICT.
 • Menguruskan pelupusan aset

Seksyen Kewangan

 1. Memproses bayaran Emolumen Kakitangan Tetap dan Kontrak bagi 5 daerah.
 2. Memproses bayaran gaji bagi Kakitangan Sambilan.
 3. Memproses permohonan Pesanan Tempatan, Inden dan Baucar Bayaran.
 4. Merekod, menyimpan surat jaminan bank / bon pelaksanaan dan menyediakan surat pelepasan setelah perakuan siap kerja dikeluarkan pegawai projek.
 5. Menyemak dan memproses tuntutan elaun (lebih masa, perjalanan, makan, harian, lojing, hotel, kemudahan perubatan, penceramah, perpindahan, pakaian panas, istiadat, dan lain-lain) bagi 5 daerah.
 6. Memproses bayaran kontrak jabatan bagi vot mengurus osol 29000.
 7. Memproses dan menunaikan baucer bayaran Panjar Wang Runcit bagi 5 daerah.
 8. Memproses dan menghantar Sijil Akhir Panjar Wang Runcit tahunan.
 9. Memohon pindah peruntukan bagi keperluan Bajet Mengurus dan Pembangunan jabatan.
 10. Memproses dan mengeluarkan Resit Rasmi bayaran balik, hasil dan penyata pemungut harian jabatan.
 11. Memohon bayaran AP58a ke Perbendaharaan Negeri Selangor.
 12. Mencetak dan menyediakan Laporan Bulanan Vot Mengurus jabatan.
 13. Merekod dan menyelia peruntukan mengurus jabatan bagi osol 10000, 21000, 22000, 24000, 25000, 27000, 29000, 30000 dan 40000 melalui Laporan Harian Buku Vot jabatan.
 14. Menyedia dan memohon ID pengguna untuk penyedia, penyemak, pelulus dan pembatalan untuk mengakses masuk ke dalam sistem iSPEKS dan borang had kuasa AP101.
 15. Memohon Token untuk ID pengguna sistem iSPEKS ke Digicert Sdn Bhd dan Perbendaharaan Negeri Selangor.
 16. Menyediakan Anggaran Bajet Mengurus tahunan jabatan perkhidmatan veterinar negeri selangor.
 17. Memohon penggantian EFT / Cek Terbatal bagi akaun bank EFT / Bayaran.
 18. Membantu menyelia dokumen kewangan di dalam bilik fail kewangan.
 19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa.

Seksyen Pentadbiran

 1. Menyelaras semua kenderaan jabatan, pemandu dan jadual penggunaan kenderaan jabatan.
 2. Menyelaras semua prasarana jabatan bagi tujuan penggunaan/sewaan seperti Bilik Gerakan 1, Bilik Gerakan 2, Bilik Irish, Bilik Krisis dan BDC.
 3. Menyelaras kerja-kerja pentadbiran yang berkaitan dengan kuarters jabatan/daerah termasuk permohonan kuarters/keluar kuarters dan aduan
 4. Menyediakan laporan kad perakam waktu bagi pegawai dan kakitangan JPV Selangor untuk di hantar ke Unit Integriti PSUK Selangor.
 5. Menyelaras pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan iaitu mengemaskini maklumat kursus-kursus bagi kakitangan JPV Selangor
 6. Menyelaras pengurusan mesyuarat Pengurusan Jabatan.
 7. Menghantar surat-surat rasmi jabatan ke jabatan dan agensi kerajaan yang lain.
 8. Mengepos surat-surat rasmi jabatan.
 9. Mengedar surat dalaman/pekeliling/surat panggilan mesyuarat kepada seksyen/unit/kakitangan yang berkenaan.
 10. Membuat salinan dokumen/surat/memo dan lain-lain.
 11. Mencari dan mencatit minit di dalam fail.
 12. Menerima/membuka surat daripada luar dan cop tarikh penerimaan.
 13. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.
 14. Menjawab panggilan telefon.
 15. Bertanggungjawab mengendalikan semua panggilan telefon daripada luar yang berurusan dengan jabatan
 16. Bertanggungjawab mengendalikan semua panggilan telefon daripada dalam
 17. Bertanggungjawab mengendalikan khidmat perhubungan pelanggan
 18. Membantu Mengumpul, menyelenggara aduan pelanggan

Seksyen Perkhidmatan

 1. Mengurus dan menyelaras urusan penerimaan dan penempatan pegawai.
 2. Mengurus dan menyelaras urusan perletakan dan pelepasan jawatan serta penamatan perkhidmatan pegawai.
 3. Mengurus dan menyelaras urusan pengesahan lantikan pegawai termasuk perlanjutan tempoh percubaan dan kemasukan ke jawatan berpencen atau KWSP.
 4. Mengurus dan meyelaras permohonan pengambilan pekerja sambilan.
 5. Mengurus dan menyelaras urusan pergerakan gaji pegawai.
 6. Mengurus dan menyelaras urusan penyediaan kertas cadangan kenaikan pangkat pegawai di Jabatan
 7. Menyelaras urusan persaraan wajib atau pilihan pegawai
 8. Menguruskan permohonan semua jenis kemudahan seperti tambang wilayah, bayaran balik perubatan, pakaian istiadat / Black Tie, pakaian panas, bayaran insentif wilayah, bayaran Insentif Kewangan dan Bayaran ITP.
 9. Menguruskan permohonan semua jenis pinjaman seperti pinjaman komputer, perumahan, dan kenderaan.
 10. Menyelaras dan menguruskan urusan permohonan pertukaran perkhidmatan dan tempat bertugas pegawai
 11. Menguruskan urusan cuti pagawai seperti cuti tanpa rekod, cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji dan cuti sakit lanjutan.
 12. Menguruskan dan menyelaras Panel Anugerah Khidmat Cemerlang, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan dan urusan Penerimaan atau Kurniaan Bintang Kebesaran di kalangan pegawai.
 13. Menyelaraskan aktiviti pengemaskinian data asas pegawai di dalam sistem HRMIS
 14. Menyelaraskan pelaksanaan Sub Modul seperti Pengurusan Cuti dan Pengisytiharan Harta, Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai (GL) untuk rawatan perubatan di dalam sistem HRMIS
 15. Memantau dan memberi khidmat nasihat dan latihan penggunaan HRMIS kepada pegawai di Jabatan
 16. Menguruskan dan menyelaras Panel Anugerah Khidmat Cemerlang, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan dan urusan Penerimaan atau Kurniaan Bintang Kebesaran di kalangan pegawai.

Seksyen Perolehan

 1. Merancang dan menyediakan jadual tahunan pelaksanaan perolahan
 2. Menguruskan permohonan perolehan sebut harga dan tender bagi memastikan dokumen sokongan mencukupi dan mengikut Pekeliling dan tatacara perolehan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa
 3. Melaksanakan pelantikan Jawatankuasa yang terlibat dalam sebut harga tender termasuk penyediaan surat dan memo
 4. Menyediakan dokumen berkaitan perolehan termasuk Minit Mesyuarat, Kertas Taklimat Tender atau Sebut harga, Integriti Pact pegawai.
 5. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)
 6. Menyediakan Kontrak Perjanjian dan Surat Setuju Terima bagi sebut harga dan tender di Jabatan

Kemudahan Aksesbiliti