Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

SEKSYEN ICT

 1. Penyelenggaraan, Pembaikan, Rangkaian dan Keselamatan Di Pejabat Dan Pejabat Veterinar Daerah.
 • Melaksanakan ‘trouble-shooting’ dan kerosakan bagi peralatan ict dan khidmat nasihat.
 • Melaksanakan penyelenggaraan kemudahan infrastruktur ict perkakasan, perisian dan sistem keselamatan
 • Mengurus rangkaian (lan/wan) dan wifi

 

 1. Pengendalian Sistem
 • Mengurus dan memasang perisian komputer.
 • Membantu Mengurus emel jabatan dan active directory
 • Membantu Menguruskan WEB Jabatan

 

 1. Aset ICT
 • Membantu menguruskan pinjaman peralatan ICT.
 • Membantu menguruskan pelupusan aset