Statistik Perkhidmatan Online

JANUARI - JUN 2015

Aplikasi/Bulan

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

Jumlah

Permit Eksport Luar Negara

323

4.3702

282

3.4597

331

5

323

4.98

279

6.13

340

3.65

936

Sistem Pengurusan
Kebenaran Pindah Masuk
Permit Haiwan dan Produk
Antara Negeri

260

3.5178

668

8.1953

644

9.8

398

2.13

311

4.11

407

4.76

1572

Sistem Pengurusan
Kebenaran Pindah Keluar
Permit Haiwan dan Produk
Dalam Negeri

6770

91.598

7176

88.038

5580

85

280

92.63

299

89.57

281

91.48

19526

Petpassport

28

0.3788

10

0.1227

20

0.3

15

0.21

11

0.17

5

0.07

58

Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS)

10

0.1353

15

0.184

13

0.2

3

0.04

1

0.02

3

0.04

38

 Jumlah

7391

100

8151

100

6588

100

1028

100

901

100

1036

0

22130

JULAI - DISEMBER 2015

Aplikasi/Bulan

Julai

%

Ogos

%

Sept

%

Okt

%

Nov

%

Dis

%

Jumlah

Permit Eksport Luar Negara

374

32.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936

Sistem Pengurusan
Kebenaran Pindah Masuk
Permit Haiwan dan Produk
Antara Negeri

493

43.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1572

Sistem Pengurusan
Kebenaran Pindah Keluar
Permit Haiwan dan Produk
Dalam Negeri

263

23.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19526

Petpassport

10

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS)

3

0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 Jumlah

1143

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22130