Bahagian Regulatori

  • Menggubal dan menyelaras pengubahsuaian undang-undang peraturan & perolehan yang berkaitan dengan perkhidmatan veterinary serta kebajikan haiwan;
  • Merancang dan melaksanakan Perlesenan Ladang-ladang ternakan;
  • Menyediakan Perkhidmatan Perundingan Ternakan/ Penternakan yang baik ( GMP ) bagi ladang ternakan dan Amalan Pemprosesan yang bagi (GMP) bagi loji pemprosesan produk haiwan ternakan
  • Merancang dan melaksanakan program pemeriksaan dan pengauditan untuk persijilan ladang ternakan ‘’Skim Amanah Ladang Ternakan’’(SALT) dan loji pemprosesan produk hasilan ternakan untuk Skim Veterinary Health Mark (VHM); dan
  • Mengurangkan pencemaran alam dengan memastikan semua ladang ternakan babi dan ayam menepati piawaian kawalan pencemaran yang ditetapkan.
Seksyen Pematuhan Amalan Veterinar & Perlesenan Ladang
  • Melaksanakan perlesenan ladang – ladang ternakan
  • Menyediakan perkhidmatan perundingan amalan penternakan yang baik (GAHP) kepada pengusaha ladang ternakan
  • Melaksanakan program pemeriksaan dan pengauditan untuk pensijilan ‘Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT)’ kepada ladang-ladang ternakan
  • Menyediakan perkhidmatan perundingan amalan pemprosesan yang baik (GMP) kepada pengusaha loji pemprosesan produk hasilan ternakan
  • Melaksanakan program pemeriksaan dan pengauditan untuk persijilan skim ‘Veterinary Health Mark (VHM)’ kepada loji-loji pemprosesan produk hasilan ternakan
Seksyen Kualiti & Keselamatan Hasilan Haiwan
Jawatan Nama Email Ext
PEGAWAI VETERINAR G41 DR. HAMDAN BIN MOHAMED HADI hamdan@dvssel.gov.my 101
PEN. PEG. VETERINAR G32 AZMAN BIN HASSAN azman@dvssel.gov.my 117
PEMBANTU VETERINAR G27 NURUL HUSNA BINTI AZIZ
SITI DAYANA BINTI AMINUDIN (P)
NURUL ZULAIKA BINTI BORHANUDDIN (P)
nurulhusna@dvssel.gov.my
sitidayana@dvssel.gov.my
nurulzulaika@dvssel.gov.my
102
102
102
PEMBANTU VETERINAR G17 FARAH NUR ZAHIDAH BINTI HAMZAH
farah@dvssel.gov.my
102