PIAGAM PELANGGAN

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN SECARA PROFESIONAL KEPADA PELANGGAN BERLANDASKAN KENYATAAN MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN “ TERBAIK DARI KAMI” DAN MOTO ” KEJUJURAN DAN KETEKUNAN” YANG MEMENUHI  CIRI-CIRI BERIKUT:

·         MESRA PELANGGAN

·         ADIL DAN SAKSAMA

·         MENEPATI MASA

·         EFISIEN DAN EFEKTIF

·         INFORMASI MUDAH CAPAI

·         MENEPATI PERATURAN , DASAR DAN STRATEGI

DEMI MENJAMIN KEPUASAN PELANGGAN UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI DENGAN MENEPATI TEMPOH-TEMPOH BERIKUT:

BIL

BAHAGIAN

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

TEMPOH MASAN

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

-          Permohonan mendapatkan perkhidmatan konsultasi dan khidmat  nasihat teknikal (tanpa temujanji)

 

-          Permohonan mendapatkan perkhidmatan konsultasi dan khidmat nasihat teknikal  (dengan temujanji )     

 

-          Pengendalian aduan pelanggan

·         Akuan penerimaan

·         Maklumbalas aduan

-          Laporan status aduan

10 minit

 

 

7 hari

 

 

 


3 hari

14 hari

2 bulan

 

1

Pembangunan Industri Ternakan

-          Permohonan mengikuti kursus /latihan anjuran JPV Negeri Selangor

-          Proses permohonan mengikuti kursus /latihan di lain-lain agensi

-          Proses permohonan skim bantuan jabatan

-          Proses permohonan pajakan tanah Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)

6 bulan

 

10 bulan

 

6 bulan

3 bulan

2

Kesihatan Veterinar

-          Permohonan permit import/eksport ternakan

-          Permohonan surat pemindahan ternakan/penyembelihan ternakan

-          Permohonan sijil kesihatan veterinar (per consignment basis)

-          Rawatan haiwan kesayangan (per case basis)

-          Perkhidmatan rawatan ternakan di lapangan (ambulatori) (per case basis)      

-          Tindak balas siasatan kepada aduan kes kejadian penyakit

-          Tindakbalas siasatan kepada aduan kes kejadian penyakit zoonotik yang berisiko tinggi

20 minit

20 minit

 

20 minit

 

1 jam

48 jam

 

24 jam

 

Serta merta

3

Regulatori

-          Perlesenan Ladang Unggas

a)      Penerimaaan dan penyemakan permohonan

b)      Pemeriksaan Ladang Unggas

c)      Kelulusan Permohonan

d)      Penyerahan Lesen

 

 

30 minit

4 minggu

6 minggu

2 minggu

 

4

Khidmat Pengurusan

-          Pengeluaran pesanan tempatan / indent kerja

-          Penyediaan baucer bayaran

-          Pengeluaran resit rasmi (bagi bayaran secara tunai)

-          Laporan penilaian

·         Tender

·         Sebut harga

 

10 hari bekerja

10 hari bekerja

Serta merta

 

3 bulan

14 hari

 

 Tarikh Kemaskini : 28 September 2011

 

[Laman Utama]