PENAMATAN PERKHIDMATAN ‘WALK IN’ E-PERMIT1 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR (DVS) NEGERI SELANGOR

Jabatan ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan ‘walk in’ E-Permit1 dan hal-hal lain yang berkaitan perkhidmatan ‘walk in’ E-Permit1 di DVS Selangor akan ditamatkan bermula 1 Ogos 2015. Jabatan hanya akan mengeluarkan sijil kesihatan haiwan yang merupakan dokumen rujukan utama bagi semua urusan yang berkaitan dengan Jabatan Perkhidmatan Veterinar untuk tujuan kawalan penyakit haiwan, keselamatan produk haiwan dan kebajikan haiwan.

Pengarah Perkhidmatan Veterinar Negeri
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor


TERMINATION OF E-PERMIT1 WALK-IN SERVICES

The Department wishes to inform that it shall CEASE the E-PERMIT1 Walk-in Services and it’s related services effective on August 1,2015. The Department shall only issue the Animal Health Certificate; which is the main reference document in relation to animal disease control, animal product safety and animal welfare.

Director
Department of Veterinary Services, Selangor