OBJEKTIF

 

Memperkasa dan mengekalkan status kesihatan haiwan yang diyakini lagi kondusif untuk industri haiwan

 

Mempastikan kesihatan awam melalui kawalan penyakit zoonotik dan penghasilan makanan berasaskan haiwan yang bersih dan selamat.

 

Menggalakkan pengeluaran ternakan mapan dan industri tambah nilai.

 

Meneroka , membangun dan menggalakkan penggunaan teknologi dan sumber secara optimum dalam industri berasaskan haiwan.

 

  Menganjurkan amalan kebajikan haiwan dalam aspek pemeliharan dan sistem pengeluaran.

 

 

[Laman Utama]