MISI

 

Menyediakan perkhidmatan veterinar

 

yang profesional dan strategik bagi

 

menjamin industri haiwan

 

yang mapan demi kepentingankesihatan awam

 

 

[Laman Utama]