PANDUAN PENTERNAKAN LEMBU PEDAGING FIDLOT (SISTEM BERKURUNG) 

 

Fidlot (Berkurung)

 1. Ringkasan Projek

Penggemukan dengan sistem fidlot menghendaki lembu-lembu muda penggemuk sentiasa berada di dalam kandang, diberi makanan yang bermutu dan air bersih secukupnya; supaya ternakan itu cepat mencapai berat yang sesuai untuk disembelih.

Dengan cara ini anak lembu jantan muda pada berat asal antara 150-200 kg. akan digemukkan kepada berat akhir antara 350-400 kg. dalam masa kira-kira 6 bulan. Makanan bermutu yang digunakan berupa rumusan tunggal seperti PKC atau campuran dedak PKC dengan bahan-bahan makanan lain seperti rumput dan sisa-sisa pertanian yang lain.

Menternak secara fidlot ini adalah satu usaha bercorak komersial, sama ada sebagai sumber pendapatan tambahan atau sebagai usaha pendapatan utama yang dijalankan sepenuh masa. Oleh kerana ia bercorak komersial, penjimatan kos input dan kecekapan pengeluaran hendaklah dititikberatkan. Semua kos adalah tanggungan penternak dan tidak ada subsidi yang diberikan oleh Jabatan Per-khidmatan Haiwan.

 1. Persediaan Penternak

Seorang penternak yang ingin mencebur diri di dalam usaha ini harus mempunyai ciri-ciri berikut

 1. Berminat
 2. Mempunyai kawasan tanah
 3. Mempunyai modal
 4. Berupaya mengerjakannya
 5. Mempunyai pasaran
 1. Memilih Kawasan

Kawasan yang boleh dibinakan fidlot perlu mempunyai ciri-ciri yang berikut:

 1. Cukup ruang untuk mendirikan kandang; luas ruangan kandang ialah 30 kaki persegi untuk seekor lembu.
 2. Mempunyai kemudahan jalan keluar masuk yang baik untuk pengangkutan ternakan dan makanan.
 3. Mempunyai kemudahan saliran untuk mengalirkan najis dan basuhan kandang, supaya tidak mencemar air kegunaan orang ramai dan mengotorkan persekitaran.
 4. Mudah mendapatkan air bersih untuk minuman dan membasuh kandang.
 5. Terletak jauh dari tempat kediaman supaya bau kandang tidak mengganggu orang ramai.
 6. Berhampiran dengan kilang membuat makanan yang akan digunakan.
 7. Terletak berhampiran dengan pasaran daging yang berpotensial.
 1. Modal

Semua kos projek akan ditanggung oleh penternak sendiri. Walau bagaimanapun, beberapa cara penggunaan modal boleh dijalankan seperti:

 1. Pembinaan kandang dan alatan - modal penternak sendiri.
 2. Pembelian lembu - modal sendiri atau perjanjian skim penggemukan atau pinjaman bank.
 3. Bekalan makanan - modal sendiri atau pinjaman bank.

Biasanya kemudahan kredit jangka pendek bagi bekalan makanan dapat diuruskan dengan pihak pembekal bahan makanan.

 1. Tenaga Kerja

Bagi sebuah fidlot kecil yang memelihara tidak lebih dari 50 ekor ternakan, tenaga penternak sendiri adalah mencukupi bagi pekerja selama 3-4 jam sehari. Tenaga anggota keluarga boleh juga membantu di mana diperlukan.

Apabila usaha menjadi sepenuh masa, kadar kecekapan pengeluaran perlu ditingkatkan. Untuk itu, seorang pekerja boleh mengendalikan sehingga 200 ekor ternakan sehari, dengan menggunakan alatalatan pengurusan yang bersesuaian.

 1. Merancang Pemasaran

la adalah paling penting dikaji sebelum satu usaha fidlot dimulakan. Kemudahan pemasaran mestilah dipastikan terlebih dahulu supaya semua ternakan yang dipelihara dapat dijual pada masa yang dirancangkan, atau pada harga yang paling baik.

 1. Pembinaan Kandang
   
  1. Luas ruangan untuk seekor lembu di dalam kandang konkrit ialah 30 kaki persegi. Misalnya, kandang sebesar 30 kaki panjang dan 10 kaki lebar dan 8 kaki tinggi adalah sesuai untuk 10 ekor ternakan.
  2. Untuk kandang terbuka yang tidak berkonkrit, keluasan yang lebih adalah diperlukan, iaitu kira-kira 150 kaki persegi untuk seekor. Kandang jenis ini adalah kurang sesuai di negara ini kerana kadar hujan yang tinggi dan mengganggu pengurusan dan menimbulkan masalah kebersihan kandang.
  3. Sistem perparitan dan kecerunan lantai adalah penting sama ada ia kandang konkrit atau kandang terbuka di atas tanah. Konkrit yang baik juga diperlukan supaya lantai lebih tahan lama dan tidak mencederakan ternakan. Palung makanan mestilah terletak lebih tinggi arasnya dari palung air.
  4. Seelok-eloknya terdapat pokok-pokok di sekitar kandang untuk teduhan dan lindungan dari angin.
  5. Contoh-contoh binaan kandang adalah seperti di Lampiran 1 dan 2.
  6. Tiang dan palang dinding kandang hendaklah cukup kuat tetapi tidak semestinya dari kayu yang mahal. Memadailah dari kayu lama atau kayu belahan kilang yang kukuh. Kayu-kayu hutan yang baik boleh mengurangkan belanja membina kandang. Atap nipah atau zing boleh digunakan untuk bumbung.
  7. Palung makanan boleh dibuat dari konkrit atau lebih murah lagi dengan menggunakan alat-alat seperti Lampiran 3. Palung air juga boleh dijimatkan dengan membuatnya dari bahanbahan murah seperti Lampiran 3. Ruang makanan yang diperlukan ialah 1.5 ka. tiap-tiap seekor dan ruang untuk minuman ialah 1 ka. tiap-tiap seekor.
  8. Bumbung kandang hendaklah jenis yang dapat menahan panas dan hujan dan memberi sistem pengudaraan yang baik. Bagi kandang yang besar, bumbungnya memadai dibina di atas palung makanan sahaja.
 2. Stor Makanan

Tempat menyimpan makanan yang berbumbung berlantai dan sentiasa kering hendaklah disediakan. Seelok-eloknya terletak berhampiran dengan kandang serta mempunyai kemudahan untuk memunggah guni-guni makanan. Pengudaraan yang baik juga diperlukan, di samping ianya perlu bebas dari serangan tikus.

 1. Pengurusan Tinja (Najis)

Sebuah takungan pepejal tinja adalah diperlukan pada kadar kira-kira 1 kaki padu seekor sehari. Takungan ini dibuat bagi menampung basuhan kandang supaya pepejal tinja dapat mendak dan hanya air yang jernih sahaja keluar dari kawasan kandang. Bagi fidlot yang lebih besar, sistem takungan tinja dan pengudaraannya harus diubahsuai supaya mengurangkan pencemaran. Pepejal tinja boleh dikumpulkan setiap minggu untuk dijadikan baja tanaman.

 1. Tempat Memunggah dan Menimbang

Tempat memunggah ternakan yang sesuai adalah diperlukan supaya ternakan tidak tercedera dan mudah turun naik lori. Ketinggian muka pintu harus disesuaikan dengan tinggi lantai lori yang digunakan.

Tempat menimbang pula diperlukan dan seelokeloknya bersekali dengan tempat memunggah. Ini memudahkan menimbang ternakan semasa ketibaan dan ketika membuat jualan. Kecederaan semasa menimbang juga dapat dikurangkan.

Menimbang ternakan juga mungkin diperlukan dari masa ke semasa, misalnya untuk tujuan memilih ternakan yang telah sesuai dijual, atau bagi mengesan ternakan yang sakit atau terbantut.

 1. Trevis/Pasung

Sebuah trevis atau pasung diperlukan untuk mengawal ternakan ketika membuat rawatan atau pemeriksaan. Biasanya, tempat menimbang boleh digunakan juga untuk tujuan ini.

 1. Kemudahan Pengangkutan

Selain dari jalan yang baik, kawasan kemudahan untuk lori berpusing adalah penting, supaya tidak berlaku kemalangan dan kecederaan ketika memunggah ternakan dan makanan.

 1. Pengurusan Fidlot

Ada dua sistem pengurusan fidlot yang boleh diamalkan, iaitu:

 1. Sekali-masuk-sekali-keluar

Dengan cara ini, satu kumpulan ternakan dimasukkan ke dalam kandang dan apabila tempoh penggemukan tamat, ternakan akan dijual sekaligus. Cara ini memudahkan penternak merancang masa pemasaran yang sesuai. Biasanya fidlotfidlot kecilan sahaja yang mengamalkan cara ini, kerana jumlah ternakan yang sedikit mudah dijual secara serentak.

 1. Masuk-keluar berterusan

Dengan sistem ini, kumpulan ternakan dimasukkan ke dalam kandang secara berperingkatperingkat mengikut tempoh tertentu, misalnya tiap-tiap bulan atau dua bulan sekali. Hanya fidlot besaran dapat menjalankan sistem ini, kerana kandang-kandang perlu dipetak-petakkan mengikut keperluan.

Dengan sistem ini pembelian dan penjualan ternakan dapat dibuat secara berterusan. Apabila semua petak-petak berisi ternakan, jumlah ternakan akan sentiasa tetap pada setiap masa. Cara ini akan memudahkan pengurusan dan kecekapan pengeluaran akan meningkat.

 1. Jenis-jenis Ternakan

Semua anak jantan baka pedaging dan baka tenusu boleh dijadikan lembu pengganti untuk digemukkan di dalam fidlot. Baka tempatan yang boleh digunakan ialah Kacukan Friesian Sahiwal, Droughtmaster, Kedah-Ke!antan, Brahman dan kacukan pedaging dari baka-baka tersebut. Akan tetapi, baka tempatan adalah terhad bekalannya. Oleh itu, lembu pengganti dari baka Kacukan Brahman atau Kacukan Komersial dari Australia (ACC) telah diimport. Dari kajian yang dijalankan, baka ini telah didapati sesuai digemukkan di dalam fidlot. Lembu pengganti dari baka ini juga boleh diimport dengan banyak dari Australia dengan harga yang hampir setanding dengan lembu baka tempatan.

 1. Menerima Ternakan
   
  1. Sebelum menerima ternakan, kandang mestilah telah sempurna, siap dengan bekalan air dan makanan untuk beberapa hari. Dua atau tiga utas tali jerami sepanjang 20 kaki sebesar jari adalah diperlukan untuk mengawal anak lembu yang akan tiba, sekiranya diperlukan.
  2. Semua lembu perlu ditimbang bagi mengetahui berat asal dan direkodkan. Pemeriksaan menyeluruh hendaklah dibuat kepada lembu-lembu dan pastikan ternakan ini adalah sihat.
 2. Pemakanan
   
  1. Hampas isirung palma (PKC) sebagai rumusan tunggal.

Pada beberapa hari pertama, lembu-lembu mungkin tidak memakan PKC, kerana ia makanan baru. Oleh itu, PKC dikenalkan perlahan-lahan dengan mencampurkan rumput. Gula hitam (molasses) boleh dicampurkan jika perlu, untuk merangsangkan lembu memakan PKC. Pada biasanya, dalam tempoh seminggu, lembu-lembu itu akan dapat memakan PKC semahunya tanpa makanan lain. PKC hendaklah sentiasa ada di dalam palung makanan. Ia ditambah dengan kadar yang berpatutan supaya tidak membazir. Cara membuat anggaran yang mudah ialah dengan melihat sisa makanan sebelum menambah makanan yang baru. Makanan hari sebelumnya hendaklah hanya tinggal sedikit sahaja di dalam palung. Makanan sisa itu hendaklah diasingkan untuk ditaburkan di atas makanan yang baru ditambahkan. Jangan dibuang sisa-sisa makanan kerana ia merugikan.

 1. Rumusan makanan Sisa Pertanian

Beberapa jenis bahan sisa pertanian di negara ini boleh digunakan sebagai campuran makanan untuk lembu di dalam fidlot. Dari kajian yang telah dibuat, beberapa campuran bahan makanan berasaskan PKC boleh digunakan. Beberapa contoh adalah seperti berikut: -

Contoh (i)

Bahan Makanan

Berat (kg)


Hampas Isirung Palma (PKC)

2.875

Enapcemar Kelapa Sawit (POME)

2.0

Tri-Calsium Phosphate (TCP)

0.05

Kapur (Limestone)

0.025

Garam dan Vitamin

0.025


Jumlah

5.000


Contoh (ii)

Bahan Makanan

Berat
Kering
(kg)

Berat
Basah
(kg)


Hampas Isirung Palma (PKC)

2.95

2.95

Hampas sagu

2.03

13.53

Limestone

0.02

0.02


Jumlah

5.00

16.50


 1. Air

Air yang bersih hendaklah sentiasa ada secukupnya di dalam palung. Air telaga yang bersih atau air dari bumi adalah lebih menjimatkan daripada alr paip.

 1. Garam Galian dan Vitamin

Garam galian hendaklah dicampurkan bersama dengan kadar 1 - 1.5 kg. setiap 100 kg. makanan. Sebagai gantian garam dapur atau garam TCP boleh disediakan untuk dijilat. 

 1. Membasuh Kandang

Kandang ternakan biasanya dibasuh sekali dalam sehari. Akan tetapi, untuk menjimatkan belanja ianya boleh dibasuh dua hari sekali sahaja. Untuk membasuh kandang, air perigi yang dipamkan menggunakan jentera pam air adalah lebih baik kerana ianya lebih murah dan kuat tekanannya. Ketika membasuh, pastikan air tidak membasahi palung makanan, kerana ia akan menyebabkan makanan berbau dan berkulat. 

 1. Rawatan

Sambil membasuh kandang dan memberi makanan, pemerhatian hendaklah dibuat secara keseluruhan kepada ternakan. Jika kelihatan ada lembu yang tidak sihat, pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Haiwan hendaklah dihubungi segera untuk bantuan rawatan. 

 1. Tempoh Penggemukan Tamat

Penggemukan secara fidlot biasanya dijalankan selama enam bulan. Ini bergantung kepada berat terakhir dicapai oleh ternakan atau adanya peluang pasaran dengan harga yang tinggi. Pada bulan-bulan terakhir, pertambahan berat yang menurun juga menunjukkan lembu-lembu sudah siap untuk disembelih. Biasanya, berat maksimum yang menguntungkan bagi lembu-lembu import yang digemukkan ialah antara 350 kg. hingga 400 kg. Sungguhpun demikian, lembu boleh juga dijual pada berat yang kurang sekiranya ada pembeli yang sedia membayar harga yang tinggi. Keperluan pengguna dan kemampuan pembeli juga harus diambil kira. 

 1. Menjual Ternakan

Penternak digalakkan menjual sendiri ternakan masing-masing di masa yang betul. Kriteria yang digunakan bagi menentukan masa jualan ialah berat hidup. Lembu boleh mula dijual apabila mencapai berat badan antara 320 - 350 kg.

Format cara jualan ini boleh diguna sebagai panduan:

 1. Jualan sendiri:

Penternak bebas menjual lembu hidup kepada sesiapa yang dirasakan sedia menawarkan harga yang baik dan menguntungkan.

 1. Sistem lelong:

Beberapa orang penyembelih diberitahu dan dipanggil ke fidlot, sesiapa menawarkan harga yang paling baik, penyembelih itu berjaya membeli lembu.

 1. Melalui Jabatan:

  Pegawai Penyelaras Projek boleh membantu untuk menjual ternakan kepada pembeli yang lebih besar seperti FAMA atau Syarikat Pembeli/Penyembelihan lembu yang besar dengan mengambilkira kos pengangkutan.
 2. Menjual Daging di Pasar/Pasar Tani:

Penternak yang mendapat kemudahan gerai di Pasar Tani atau Pasar Besar boleh menjual sendiri daging lembu keluaran fidlot mereka. Dengan cara ini tiap-tiap penternak dijangka mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Penjualan hendaklah dilakukan melalui timbangan berat hidup. Harga lembu yang dipelihara secara fidlot sepatutnya lebih tinggi daripada lembu-lembu biasa, kerana mutu dagingnya lebih baik.

 1. Pengurusan Kewangan

Sekiranya penternak mendapatkan modal dan makanan secara kredit, pembayaran balik kredit itu adalah sangat penting dalam edaran kewangan projek.

Pegawai-pegawai Penyelia Projek dari Jabatan Haiwan akan memastikan pembayaran dibuat mengikut jadual dan penternak mempunyai sistem akaun yang mudah difahami semasa jualan. Pegawai-pegawai tersebut akan mengasingkan bayaran untuk bank dan untuk penternak bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. Akaun yang sistematik perlu disimpan oleh Pegawai tersebut di peringkat permulaan supaya mudah penternak mengambil alih kemudian. 

 1. Peringatan Khas

Harus diingat, bahawa penternakan secara fidlot ini adalah usaha bercorak komersial. Segala kos dan kecekapan pemeliharaan perlu diberi perhatian supaya mendapat keuntungan. Jika diperbesarkan aktiviti ini ianya boleh dijadikan sumber pendapatan utama.

Segala pembaziran input melalui makanan, air, bahan api, pembinaan kandang hendaklah dielakkan. Jangan menghabiskan masa berlebihan di kandang lembu. Masa itu boleh digunakan bagi mencari satu pencarian yang lain.

Harap bersabar jika mendapati lembu yang baru tiba kelihatan agak liar kerana ia belum sesuai dengan keadaan sekeliling yang baru. Kandang dan kemudahan yang kukuh, serta pemberian makanan dan air yang cukup boleh menentukan kejayaan.

 1. Contoh Aliran Tunai

Berikut adalah contoh aliran tunai bagi satu unit fidlot yang memelihara 20 dan 50 ekor lembu untuk dijadikan panduan. Harga yang digunakan boleh berubah dari masa ke semasa.

Andaian

Berat asal lembu 200 kg @ $3.30/kg.
Berat akhir lembu 350 kg @ $3.30/kg.
Memakan PKC @ 5 kg sehari
Kenaikan berat badan @ 0.8 kg sehari
Harga PKC @ 25 sen sekg.

Pendapatan

 

20 ekor

50 ekor

 

(RM)

(RM)


Hasil Jualan Lembu
350 kg x 20 x $3.30

23,100

57,750

 

Perbelanjaan

i. Pembelian anak lembu 200 kg x $3.00/kg x 20

13,200

33,000

ii. Kandang 60 ka x 20 ka (Susutan 5 tahun)

300

2,000

iii. Makanan (PKC) 940 kg/ @ $0.25/kg x 20

4,700

11,750

iv. Garam galian

100

250

v. Kemudahan air, bahan api

150

300

 


 

18,450

47,300

vi. Faedah Bank @ 10%

1,845

4,730

 


 

20,295

52,030


Pendapatan Bersih

2,805

5,720 • 6.2 Ragutan Separa Intensif/lntegrasi

Selain dari penggemukan lembu secara fidlot, penggemukan juga boleh dibuat secara ragutan separa intensif atau secara integrasi. Dengan cara ini, penternak tidak perlu mengeluarkan belanja yang mahal untuk membeli makanan ternakan. Sebaliknya, lembu yang dipelihara dibenarkan bebas meragut sama ada di kawasan rumput yang berpagar atau di kawasan rezab ragutan di dalam tempoh yang dihadkan atau di bawah tanaman utama khasnya kelapa sawit. Lembu-lembu dihalau balik ke dalam kandang untuk makanan tambahan dan berteduh di waktu malam. Ini bermakna penternak perlu menyediakan kandang malam dan mempunyai kawasan meragut yang mencukupi.

Untuk penggemukan jenis ini, hanya anak lembu jantan baka tempatan yang sesuai, kerana ternakan itu telah jinak dan dapat menyesuaikan diri kepada keadaan persekitaran tempatan. Baka-baka lembu jenis Kedah-Kelantan dan kacu kannya, Kacukan Friesian Sahiwal, lembu L.l.D., Droughtmaster dan kacukan Brahman tempatan boleh dipelihara untuk tujuan ini.

 1. Kandang

Keperluan ruangan kandang adalah sama seperti kandang untuk penternakan fidlot. Seekor lembu penggemuk memerlukan 30 kaki persegi. Jika kandang berlantai konkrit agak mahal, kandang tidak berlantai boleh digunakan dengan syarat mempunyai saliran yang baik dan dijaga supaya sentiasa bersih dan kering.

Palung air yang baik hendaklah ada bagi membekalkan air bersih secara berterusan. Palung makanan diperlukan bagi pemberian dedak tambahan dan garam galian. Ruangan makan ialah 1.5 kaki seekor, sementara ruangan minum ialah satu kaki seekor.

 1. Makanan
 • Rumput

Banyak kawasan-kawasan seperti di ladang kelapa sawit, kelapa, dusun ataupun di tepi-tepi taliair yang ditumbuhi oleh rumput semulajadi yang tebal dan menghijau. Kawasan rumput ini boleh dijadikan sumber makanan anak-anak lembu jantan penggemuk. Kawasan tersebut perlu dipagar dan ragutan hendaklah dijalankan dengan cara yang teratur.

Jumlah lembu yang boleh dipelihara dalam satu hektar kawasan bergantung kepada banyaknya rumput yang ada untuk diragut. Di dalam ladang kelapa sawit misalnya, seekor lembu penggemuk memerlukan kawasan seluas di antara 1-4 hektar.

Menanam rumput khas untuk ragutan lembu penggemukan jenis ini adalah tidak digalakkan. Ini adalah disebabkan belanja pembangunan dan penjagaan padang ragut adalah sangat tinggi memadai dengan penjagaan rumput semulajadi dengan sistem ragutan yang teratur dan pembajaan yang cukup.

 •  Dedak

Makanan tambahan berupa dedak bolehlah diberikan pada kadar 2 kg seekor sehari, sekiranya kewangan mengizinkan dan bekalan mudah didapati. Banyak hasil-hasil sampingan pertanian seperti hampas isirung palma (PKC), enapcemar kelapa sawit (POME), molasses, hampas kacang soya, hampas sagu, dedak beras dan sebagainya boleh digunakan dengan belanja yang murah di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia. Makanan tambahan tersebut boleh diberikan secara tunggal atau dirumus supaya seimbang. Bentuk rumusan adalah serupa seperti rumusan untuk lembu fidlot.

 1. Penggemukan Tamat

Penggemukan secara ragutan separa intensif akan memakan masa di antara 8 hingga 12 bulan bergantung kepada berat asal anak lembu jantan dan jenis makanan diberikan.

Biasanya, anak lembu berumur purata 10 bulan dengan purata berat asal pada 150 kg akan dapat mencapai berat akhir 300 kg dalam tempoh 10 bulan; dengan meragut rumput semulajadi dan memakan dedak tambahan. Tempoh akan lebih panjang jika tidak memakan dedak tambahan.

 1. Pinjaman Bank

Modal bagi projek seperti ini boleh diperolehi dari Bank Pertanian atau mana-mana bank perdagahgan di Malaysia. Tempoh dan cara bayaran balik serta kadar faedah boleh dirundingkan dengan pihak pengurusan bank.

 1. Contoh Aliran Tunai

Sebagai contoh, berikut ialah aliran tunai bagi satu projek penggemukan ragutan separa intensif yang memelihara 10 ekor.

Andaian

Berat awal lembu 150 kg @ $3.30/kg.
Berat akhir lembu 300 kg @ $3.30/kg.
Memakan PKC @ 2 kg sehari @ $0.25/kg.

Pendapatan

 

RM


Jualan lembu 300 kg x $3.30/kg x 10

9,900

 

Perbelanjaan

 

a. Pembelian anak lembu 150 kg x $3.30/kg x 10

4,950

b. Kandang 30 ka x 10 ka (susutnilai 5tahun)

100

c. Makanan, PKC 600 kg x $0.25 kg x 10

1,500

d. Garam galian

50

e. Kemudahan air, bahan api dll.

300

 


 

6,900

f. Faedah bank@ 10%

690

 


Jumlah Perbelanjaan

7,590


Pendapatan Bersih

2,310