Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Menyediakan Perkhidmatan Pengurusan dan Pentadbiran bagi melaksanakan Program Perkhidmatan Veterinar;
  • Menguruskan dan menyediakan tenaga kerja yang cukup, kompetensi dan berdisiplin bagi melaksanakan Program Perkhidmatan Veterinar;
  • Menguruskan kewangan yang teratur dan berhemah bagi peruntukan mengurus dan pembangunan untuk perbelanjaan jabatan;
  • Mengurus kutipan hasil Jabatan;
  • Mengurus dan mengemas kini semua rekod berkaitan HRMIS; dan
  • Mengurus dan mengemas kini semua rekod
Seksyen Pentadbiran & Perkhidmatan
  • Melaksanakan urusan perkhidmatan kakitangan & pengurusan stor
  • Melaksanakan Urusan perolehan & bayaran
  • Melaksanakan urusan kutipan hasil
  • Melaksanakan urusan maklumat & data perkhidmatan kakitangan
Seksyen Kewangan
Seksyen Hasil
Seksyen Pengurusan Data
Jawatan Nama Email Ext
PEN. PEGAWAI TADBIR N27 SYAWAL BIN SAMIN
syawal@dvssel.gov.my
119
PEMBANTU PEGAWAI (ASET) N27 FIRDAUS BIN NOHHANI firdaus@dvssel.gov.my
116
PEMBANTU TADBIR (P/O) N22 NOMAWATI BINTI DASUKI
AYOP BIN JAMURI
normawati@dvssel.gov.my 173
PEMBANTU TADBIR (P/O) N22 (KUP)
KAMARUDDIN BIN WANG (STOR)
MOHD SUHAIMI BIN MOHAMAD YUSOF
kamaruddin@dvssel.gov.my146
PEMBANTU TADBIR (KEW) W22PUSHPHARANI A/P PAVADAI
HANIZAN BINTI ADNAN
PEMBANTU TADBIR (KEW) W17 WIZANA BT ABU BAKAR
NURUL AINI BT ROSLAN
JUMAYAAH BINTI MESRI
MOHAMAD FAREED BIN AHMAD (K)
wizana@dvssel.gov.my
nurulaini@dvssel.gov.my
153
153
PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 FUZIAH BT IBRAHIM
HALIMATON SAKDIAH BINTI MOHD TAHIR
SAODAH BINTI OTHMAN ( KUP )
HAMIDAH BINTI AHMAD ( KUP )
NURAIN BINTI SAARI (S)
fuziah@dvssel.gov.my
halimaton@dvssel.gov.my
saodah@dvssel.gov.my
hamidah@dvssel.gov.my
168
170
165
170
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17 MOGANAKALA A/P SUBRAMANIYAN morganakala@dvssel.gov.my 0
JURUTEKNIK KOMPUTER FT17 MOHAMOD HAFIFI BIN SENARDI hafifi@dvssel.gov.my 103
PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 AZLINA BT SALEH azlina@dvssel.gov.my 113
PEMBANTU OPERASI N11 MISERIN BIN HAIREN (N4) miseren@dvssel.gov.my 171
PEMBANTU KEMAHIRAN H17
ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN
171
PEMANDU KENDERAAN H11 MOHD SURIJO BIN MINGIN
HADFIFAZI BIN MAISOAN @ SELAMAT
MOHD RIZAL BIN MAT SUDIN
NOR AZMAN SHAM B MAT JANI
JOHA BIN MOHAMED SHARIFF
AHMAD NORDIN BIN DANIYAN


hadfifazi@dvssel.gov.my
rizal@dvssel.gov.my

 
PEMBANTU AWAM H11 SALEHUDDIN BIN SHARIFF salehuddin@dvssel.gov.my 113