Keputusan Kajian Kepuasan

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju

Soalan 1 : Adakah Ibu Pejabat/ PPVD di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor senang untuk dihubungi(telefon, faks, emel, surat dan lain-lain)

Soalan 2 : Tunjuk arah di Ibu Pejabat/ PPVD Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor adalah jelas

Soalan 3 : Adakah kemudahan sokongan (parking, surau, tandas, kemudahan oku) dan persekitaran kondusif telah memenuhi kehendak pelanggan

Soalan 4 : Adakah layanan pegawai khidmat pelanggan/pembantu tadbir di Ibu Pejabat/ PPVD yang anda kunjungi memberikan maklumat dengan cepat dan tepat

Soalan 5 : Adakah pegawai khidmat pelanggan/ pembantu tadbir di Ibu Pejabat/ PPVD yang anda kunjungi memberikan layanan mesra, membantu menyelesaikan masalah dan peka terhadap kebajikan pelanggan

Soalan 6 : Apakah kaedah promosi yang dilaksanakan oleh Ibu Pejabat/ PPVD di jabatan perkhidmatan veterinar negeri selangor mendapat hebahan yang meluas?