KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR

  • LATAR BELAKANG RESPONDEN
  • FASILITI DAN KEMUDAHAN
  • TAHAP KEPUASAN

LATAR BELAKANG RESPONDEN

:
:
:
:

FASILITI DAN KEMUDAHAN

TAHAP KEPUASAN

Pilih skala yang paling tepat menyatakan tahap kepuasan anda tentang perkhidmatan yang diberikan di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

Sila Nyatakan Tahap Kepuasan Anda

1 = Sangat Tidak Setuju     2 = Tidak Setuju     3 = Setuju     4 = Sangat Setuju

 1234
Adakah Ibu Pejabat/ PPVD di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor senang untuk dihubungi
(telefon, faks, emel, surat dan lain-lain)
Tunjuk arah di Ibu Pejabat/ PPVD Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor adalah jelas
Adakah kemudahan sokongan (parking, surau, tandas, kemudahan oku) dan persekitaran kondusif telah memenuhi kehendak pelanggan
Adakah layanan pegawai khidmat pelanggan/pembantu tadbir di Ibu Pejabat/ PPVD yang anda kunjungi memberikan maklumat dengan cepat dan tepat
Adakah pegawai khidmat pelanggan/ pembantu tadbir di Ibu Pejabat/ PPVD yang anda kunjungi memberikan layanan mesra, membantu menyelesaikan masalah dan peka terhadap kebajikan pelanggan
Apakah kaedah promosi yang dilaksanakan oleh Ibu Pejabat/ PPVD di jabatan perkhidmatan veterinar negeri selangor mendapat hebahan yang meluas?

PANDANGAN / CADANGAN

Sila nyatakan pandangan / cadangan berkaitan tahap perkhidmatan Ibu Pejabat/ PPVD di jabatan perkhidmatan veterinar negeri selangor