Perkhidmatan Kami

 • perkhidmatan konsultasi dan khidmat  nasihat teknikal (temujanji atau tanpa temujanji)

 • aduan pelanggan

 • kursus /latihan anjuran JPV Negeri Selangor

 • kursus /latihan di lain-lain agensi

 • skim bantuan jabatan

 • pajakan tanah Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)

 • permit import/eksport ternakan

 • surat pemindahan ternakan/penyembelihan ternakan

 • sijil kesihatan veterinar (per consignment basis)

 • Rawatan haiwan kesayangan (per case basis)

 • Perkhidmatan rawatan ternakan di lapangan (ambulatori) (per case basis)

 • Perlesenan Ladang Unggas